* Wadsbo Härskri * Härkamp och Historiskt återskapande i Mariestad

         Detta är Wadsbo Härskri         

Wadsbo Härskri är en ideell förening, där vi genom våra talanger strävar efter att förstå och levandegöra svunna tider för vår samtid. Detta gör vi genom träning och uppvisning av blankvapenstrid i härkampsystemet, hantverk, skådespel, sång och musik. Vi intresserar oss främst för vikingatid och tidig medeltid.

Våra träffar är öppna för alla som har intresse för historia och vår verksamhet. För att delta i vapenövningar har vi dock en åldersgräns på 16 år.

Wadsbo Härskri är en ideell, allmännyttig och politiskt obunden förening. Föreningen bildades 2008 och har sitt säte i Vadsbo härad närmare bestämt Mariestad med omnejd.

Vi samarbetar med: